Information Technology
 
 Examination: Bachelor of Engineering  
 Length & duration: 4 years, 240 credits  
 Places: 20  
 Campus: Pietarsaari
 

 Application period: 10.9.-26.11.2012

 

 General Information

The Degree Programme in Information Technology provides students with professional and personal competences in software engineering and communication technology. Most products and services offered by high-technology companies and organisations are based on software and communications solutions designed by IT engineers and information technology is an important part the ongoing development of our technical infrastructure.

The degree programme focus on creating a positive attitude towards entrepreneurship and teamwork as well as international exchange and international cooperation. We aim at educating IT experts with a broad professional knowledge, who typically find employment in versatile and demanding roles in private companies or in the public sector – or who become self-employed entrepreneurs.

Studies are at evenings and weekends.

 Specialisation option: Software Engineering

In your studies you can focus on Software Engineering, which provides you with skills needed to develop large software applications in modern programming environments. It is estimated that software designers are globally one of the fastest growing group of professionals. Software applications are a crucial away of increasing device and system features required by users. For instance, in the case of the video camera, a major part of product development input is allocated on software. Other well-known examples of this priority are mobile phones, elevators and frequency converters, the product development of which mainly covers the work of developing software to control their operation. In Kokkola, we have been the forerunners in enhancing training on mobile software platforms.

In the area of software engineering, we provide the student an excellent knowledge base upon which it is easy to build the expert knowledge required in the rapidly developing practical IT duties. We participate many engineering education programmes organised by international IT companies, and therefore we are able to offer our students access to the latest development tools without charge.

Communication technologies connect people, companies, devices, and software applications. With the help of communication technologies and software applications, the most versatile solutions can be constructed, all the way from the mobile to the web, and Facebook to Twitter and ticket booking systems... The list is almost endless because future solutions still exist at the idea stage in the minds of the experts.

In our programme, you can study the structure, design and control of networks with a practical orientation. You also acquire the competence to become an expert who is in charge of the information and communication technologies of a business organisation.

The basis of the STUDIES is built on the Cisco Network Academy education package developed and maintained by the leading communication technologies manufacturer and designed to be used in higher education institutions. The students get access to highly developed and continuously updated online learning materials, simulation software and laboratory equipment.

 Studies

Basic studies are common to all IT specialisation options, and a major part of the advanced professional studies can also be utilised for more than one specialisation option.

The studies include, for instance, languages, science, electronics, and, naturally, the basics of data networks and software engineering. In the beginning of the studies students will learn how to design small-scale software applications and understand the structure and operation of data networks.

The last two years of the programme focus on professional subjects. The studies cover, for instance, programming languages, specialist studies in software engineering; operating systems, microprocessor technology, application generator platforms, design and configuration of data networks and leadership.

The programme also includes elective studies, which the student may select from the course offerings of his or her own degree or other degree programmes taught at the Technology and Business Department. These studies can be, for example, language courses; technology or business  courses, or studies completed at our foreign exchange partner universities.

The Bachelor’s thesis is a major development or research project in which the students engage at the end of their academic study.

Facilities

Studies are held at brand-new Campus Allegro in Pietarsaari.

Centria is the right place for you, especially if you want to study in an international environment!

 

HakeminenVieraskieliset aikuiskoulutukset eivät kuulu yhteishaun piiriin, vaan niihin on oma hakuaika ja hakulomake.

Hakuaika päättyy 26.11.2012  klo 16.15. Hakemusten tulee saapua Centria ammattikorkeakoulun hakutoimistoon ennen hakuajan päättymistä. Hakemusta ei ole mahdollista täyttää sähköisesti.

Valintakoe Suomessa: Valintakoe järjestetään 8.11. klo 9.00–12.30. Ilmoittautuminen klo 8.30 alkaen.

Hakulomake: Lataa hakulomake tästä

Hakulomaketta ei ole mahdollista täyttää ja lähettää sähköisesti, vaan sen tulee saapua Centria ammattikorkeakoulun hakutoimistoon (Talonpojankatu 2B, 67100 Kokkola) postitse hakuajan päättymiseen mennessä.

 

Hakukelpoisuus

Yleisen hakukelpoisuuden koulutusohjelmiin antavat:

 • lukion oppimäärä tai ylioppilastutkinto (laki ylioppilastutkinnon järjestämisestä 672/2005)
 • International Baccalaureate-, Reifeprüfung- tai European Baccalaureate –tutkinto
 • opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto (mm. insinööri)
 • ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa (630/98) tarkoitettu ammatillisessa peruskoulutuksessa suoritettu, laajuudeltaan vähintään kolmivuotinen ammatillinen perustutkinto tai sitä vastaava aikaisempi tutkinto
 • nuorisoasteen koulutuksen ja ammattikorkeakoulujen kokeilusta annetussa laissa (391/91) tarkoitetut vähintään kolmivuotiset yhdistelmäopinnot
 • ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa (631/1998) tarkoitettu laajuudeltaan vähintään kolmivuotinen ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto, erikoisammattitutkinto tai niitä vastaava aiempi tutkinto
 • ulkomainen koulutus, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden korkeakouluopintoihin.

Mikäli ammattikorkeakoulu käyttää harkinnanvaraista valintaa, opiskelijaksi voidaan ottaa myös muu hakija, jolla ammattikorkeakoulu katsoo olevan riittävät tiedot ja taidot.

Haussa käytetyn tutkinnon on oltava suoritettuna kevään haussa viimeistään 31.12.2012 Tutkinnon on kuitenkin oltava valmis hakuajan loppuun mennessä, jos hakija hakee

 • ammattitutkinnolla
 • erikoisammattitutkinnolla tai
 • ulkomailla suoritetulla tutkinnolla eikä hakija ole EU- tai ETA-maan kansalainen

Hakukelpoisuuden vastaavalle alalle antavat:

 • ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa (630/98) tarkoitettu ammatillisessa peruskoulutuksessa suoritettu, laajuudeltaan kolmea vuotta suppeampi ammatillinen perustutkinto tai vastaava aikaisempi tutkinto
 • nuorisoasteen koulutuksen ja ammattikorkeakoulujen kokeilusta annetussa laissa (391/91) tarkoitetut kolmea vuotta suppeammat yhdistelmäopinnot
 • ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa (631/98) tarkoitettu laajuudeltaan kolmea vuotta suppeampi ammatillinen perustutkinto

Henkilö, joka on saavuttanut edellä selostetuin perustein kelpoisuuden vastaavan alan ammattikorkeakouluopintoihin, voi laajentaa tämän yleiseksi kelpoisuudeksi ammattikorkeakouluihin

 1. suorittamalla lisäksi laajuudeltaan sellaiset yleissivistävät tai ammatilliset lisäopinnot, jotka laajentavat perusopetukseen jälkeiset opinnot kolmeen vuoteen tai
 2. hankkimalla vähintään kolmen vuoden työkokemuksen tutkinnon suorittamisen jälkeen tutkintoa vastaavalla alalla. Työkokemuksen tulee olla hankittuna hakuajan päättymiseen mennessä.

Vastaavaa alaa määriteltäessä sovelletaan koulutusalajakoa: humanistinen ja kasvatusala, kulttuuriala, luonnontieteiden ala, luonnonvara- ja ympäristöala, matkailu-, ravitsemis- ja talousala, sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala, tekniikan ja liikenteen ala sekä yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala.

Ammattikorkeakoulussa voidaan tarvittaessa yksittäistapauksissa hyväksyä vastaavan alan koulutukseksi koulutusalajaosta poikkeava, mutta koulutusohjelmaa/suuntautumisvaihtoehtoa sisällöllisesti lähellä oleva tutkinto tai kouluasteen ammatillinen koulutus.

 Valintamenettely

Osoittaakseen hakukelpoisuutensa ulkomailla suoritetulla tutkinnolla hakevan on määräaikana 31.10.2012 mennessä toimitettava kopio hakemuksensa perusteena olevasta tutkintotodistuksesta Centria ammattikorkeakoulun hakutoimistoon.

Tämä ei koske niitä hakijoita, jotka ovat hakukautena valmistuvia EU-/ETA-maan kansalaisia. Todistuksen lisäksi on toimitettava virallisen kielenkääntäjän suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi tekemä käännöskopio tutkintotodistuksesta, jos tutkintotodistuksen kieli ei ole mikään näistä. Käännöksessä tulee olla kääntäjän allekirjoitus ja leima.

Suomalaisella tutkintotodistuksella hakevien ei tarvitse toimittaa todistusjäljennöstä, vaan todistukset tarkistetaan hyväksytyksi tulleilta.

Poikkeuksena ovat

 • ammatti- tai 
 • erikoisammattitutkinnolla hakevat, 

joiden on toimitettava todistuskopiot hakuaikana.

 

Kielitaidon osoittaminen (hakijat, jotka eivät ole EU/ETA-maan kansalaisia)


Jos ulkomailla suoritetulla tutkinnolla hakeva hakija ei ole EU/ETA- maan kansalainen, tulee hakijan toimittaa todistus kielitaidostaan ensisijaisen hakutoiveen ammattikorkeakouluun 31.10.2012 mennessä.

Kielitaidon voi osoittaa seuraavien todistusten alarajalla:

 • IELTS, academic level 5.5 tai
 • TOEFL 525 paper-based test/ TOEFL 71 internet-based test tai
 • yleisen kielitutkinnon taitotaso 4 englannin kielessä (www.oph.fi > Tutkintopalvelut > Yleiset kielitutkinnot)

Sekä TOEFL- että IELTS-testitulos on voimassa 2 vuotta. Yleisessä kielitutkinnossa ei ole rajoitettua voimassaoloaikaa. TOEFL-testin tulos hyväksytään vain, jos se toimitettu suoraan TOEFL-testinomistajalta, Educational Testing Serviceltä (ETS).

Englannin kielen taidon osoittamiseksi hyväksytään lisäksi

 • Isossa-Britanniassa,
 • Irlannissa,
 • Yhdysvalloissa,
 • Kanadassa,
 • Australiassa tai
 • Uudessa-Seelannissa

suoritettu englanninkielinen toisen asteen tutkinto tai näissä maissa suoritettu alempi tai ylempi englanninkielinen korkeakoulututkinto sekä EU/ETA-maassa suoritettu englanninkielinen alempi tai ylempi korkeakoulututkinto.

Postitse toimitettavien todistusjäljennösten on oltava perillä ammattikorkeakoulussa viimeistään 31.10.2012 klo 16.15. Myöhästyneitä todistusjäljennöksiä ei oteta huomioon.

Kaikki hakukelpoisuutensa ja kielitaitonsa vaatimusten mukaisesti osoittaneet hakijat kutsutaan valintakokeisiin.

 

Kielitaidon osoittaminen ( EU/ETA-maiden kansalaiset)

Hakijoiden kielitaito arvioidaan valintakokeeseen sisältyvässä kielikokeessa asteikolla hyväksytty/hylätty. Kielikokeessa hylätty hakija ei voi tulla valituksi koulutukseen.  

Hakija (EU/ETA-maan kansalainen), jonka ei tarvitse toimittaa muuten kielitodistusta, voidaan vapauttaa valintakokeen kieliosiosta, jos hakija on lähettänyt todistuksen kielitaidostaan Centria ammattikorkeakoulun hakutoimistoon 31.10.2012 mennessä.

Hyväksytyn kielitaidon alaraja on

 • IELTS, academic level 5.5 tai
 • TOEFL 525 paper-based test/ TOEFL 71 internet-based test tai
 • yleisen kielitutkinnon taitotaso 4 englannin kielessä (www.oph.fi > Tutkintopalvelut > Yleiset kielitutkinnot)
 • ylioppilastutkintoarvosana C (suomalainen IB-tutkinto 4, suomalainen RP-tutkinto 7 tai EB-tutkinto 6,00-6,95) pitkänä kirjoitetussa englannin kielessä.

Sekä TOEFL- että IELTS-testitulos on voimassa 2 vuotta. Yleisessä kielitutkinnossa ei ole rajoitettua voimassaoloaikaa. TOEFL-testin tulos hyväksytään vain, jos se toimitettu suoraan TOEFL-testinomistajalta, Educational Testing Serviceltä (ETS).

Myös ylioppilaiden on toimitettava todistus kielitaidostaan (kopio ylioppilastutkintotodistuksesta) hakuaikana. Myös ammatillisella perustutkinnolla hakevan, joka on lisäksi suorittanut ylioppilastutkinnon, on toimitettava todistus kielitaidostaan kopio ylioppilastutkintotodistuksesta).

Englannin kielen taidon osoittamiseksi hyväksytään lisäksi Isossa-Britanniassa, Irlannissa, Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa tai Uudessa-Seelannissa suoritettu englanninkielinen toisen asteen tutkinto tai näissä maissa suoritettu alempi tai ylempi englanninkielinen korkeakoulututkinto sekä EU/ETA-maassa suoritettu englanninkielinen alempi tai ylempi korkeakoulututkinto.

Opiskelijavalinta

Opiskelijat valitaan valintakokeen perusteella.

Mahdollisesti vapautuville opiskelupaikoille valitaan varalla olevat hakijat valintapistemäärän osoittamassa järjestyksessä.

Valintakokeen enimmäispistemäärä on 100 pistettä.

Valintakokeen maksimipistemäärä on  100 pistettä ja kokeesta tulee saada vähintään 30 pistettä. 


Harkinnanvarainen valinta

Centria ammattikorkeakoulu käyttää harkinnanvaraista valintaa, mikä tarkoittaa, että myös hakija voidaan kutsua valintakokeeseen, vaikka hän ei täyttäisi hakukelpoisuusvaatimuksia, jos:

 1. hakija ei ole EU/ETA-maan kansalainen, eikä hänellä ole vaadittua kielitestitulosta (IELTS tai TOEFL), mutta hän opiskelee jo korkeakoulussa englanninkielisessä koulutusohjelmassa. Hakija voidaan kutsua valintakokeeseen, jos hän on muuten hakukelpoinen ja toimittaa virallisen opiskelutodistuksen Centria ammattikorkeakoulun hakutoimistoon 10.10.2012 klo 16.15 mennessä.
 2. hakijan (joka ei ole EU/ETA-maan kansalainen) ei saa lopullista tutkintotodistustaan hakuajan päättymiseen mennessä ja ei voi sen vuoksi lähettää siitä kopiota määräaikaan (10.10.2012 klo 16.15) mennessä. Hakija voidaan kutsua valintakokeeseen, mikäli hän toimittaa tutkintoja myöntävän tahon antaman virallisen väliaikaisen todistuksen (esimerkiksi nigerialaisilta ja ghanalaisilta hakijoilta hyväksytään ainoastaan WAEC:n tai NECO:n lähettämät viralliset tulokset ja kenialaisilta ainoastaan KNEC:n suoraan KPAMK:lle lähettämä virallinen tulos). Liitteiden pitää saapua viimeistään 10.10.2012 klo 16.15.

Hakijan tulee toimittaa kopiot alkuperäisestä tutkintotodistuksestaan viimeistään opiskelupaikan vastaanottolomakkeen mukana. Jos hakija ei toimita lopullista tutkintotodistustaan määräaikaan mennessä, opiskelupaikan vastaanottolomaketta ei kirjata ja opiskelijavalinta perutaan.


Hakutoimiston yhteystiedot:

Käyntiosoite: 
Talonpojankatu 2B
67100 Kokkola

Englanninkielinen koulutus:
Puhelin 040 808 6604 
admissions[at]centria.fi

Opiskelijatarinat Opiskelijamme ja valmistuneet kertovat opinnoistaan.
Kampukset ja paikkakunnat Centria-ammattikorkeakoululla on kampukset kolmessa kaupungissa: Kokkolassa, Ylivieskassa ja Pietarsaaressa.
Opiskelijakunta Copsa! Centria ammattikorkeakoulun opiskelijakunta on opiskelijoiden oma edunvalvontajärjestö.
Tykkää meistä Facebookissa! Ryhdy faniksemme Facebookissa ja saat seinällesi aina tuoreimmat tiedot mielenkiintoisimmista uutisista, järjestettävistä tapahtumista ja alkavista kilpailuista!
Kiinnostaako opiskelijavaihto? Jokaisella opiskelijalla on mahdollisuus lähteä ulkomaille opiskelijavaihtoon tai harjoitteluun. Tätä mahdollisuutta ei kannata jättää hyödyntämättä!
Mikä sinua koskettaa? Jatko-opintojaan suunnitteleva kertoo Touchboxiin millaiset asiat häntä kiinnostavat ja sovellus antaa parhaiten häntä itseään vastaavat opiskelijaprofiilit.

Centria-ammattikorkeakoulu  |  Talonpojankatu 2, 67100 KOKKOLA, Puhelin (06) 868 0200, info@centria.fi